Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Công cụ kỹ thuật là gì?

Các công cụ kỹ thuật là kết quả của thuật toán/ phép tính toán học được thiết kế bởi nhà đầu tư chuyên nghiệp và dựa trên các chỉ số của giá và khối lượng.

Các giá trị được sử dụng để tạo các mô hình khác nhau và có thể được thêm vào một biểu đồ cho phép nhà đầu tư có thể dự đoán sự thay đổi về giá, và hơn thế nữa là thời gian có thể xảy ra để mở trạng thái mua hoặc bán, thêm vào đó là khi nào họ có thể đóng các trạng thái lệnh hiện tại.

Có rất nhiều công cụ kỹ thuật; tuy nhiên dưới đây là những công cụ phổ biến nhất:

Hỗ Trợ và Kháng Cự

 • Khi thị trường di chuyển đến một xu hướng cụ thể và sau đó đến các trục (pivot) và thay đổi xu hướng, điểm cao nhất được chạm đến trước khi thị trường thay đổi xu hướng gọi là Mức Kháng Cự. Tương tự, điểm thấp nhất mà thị trường chạm đến trước các trục thị trường gọi là Hỗ Trợ.
 • Điều này rất quan trọng để chú ý rằng nếu thị trường đi xuyên qua một mức kháng cự thì mức kháng cự đó có thể trở thành mức hỗ trợ. Tương tự áp dụng cho xu hướng ngược lại. Mức kháng cự và hỗ trợ trước đó cũng được sử dụng như là một chỉ số cho các trục tương lai và ngoài ra là các điểm vào thị trường.

Support and Resistance 

Đường Trung Bình

 • Các Đường Trung Bình (MA) cho thấy mức giá trung bình trong một chu kỳ nhất định bằng cách xem xét các mức giá đóng cửa gần nhất trong một khoảng thời gian nhất định và kết quả được chia đều. Ví dụ: Trong đường trung bình 10 ngày, 10 mức giá đóng cửa gần nhất được cộng vào và sau đó chia cho 10.
 • Có bốn loại đường MA: Simple MA, Exponential MA, Smoothed MA, và Weighted MA. Tất cả các loại này là khác nhau liên quan đến hệ số trọng lượng.
 • Các đường trung bình được sử dụng để xác định hỗ trợ và kháng cự, điểm vào thị trường, nhấn mạnh vào xu hướng thị trường, xác định điểm cân bằng giá và sự biến động.
 • Xu hướng của chỉ số chỉ ra có thể là xu hướng tăng hoặc giảm và đại diện cho xu hướng hiện tại của thị trường.
 • Chỉ với hai hoặc hơn đường MA trên một biểu đồ, khoảng cách các đường càng xa thì xu hướng của chỉ số càng mạnh.
 • Khi các đường MA cắt nhau, điều này xác lập sự thay đổi một xu hướng. Nó chỉ là sự xác nhận bởi vì việc thay đổi của chỉ số này là tương đối trễ so với sự thay đổi về giá.

Moving Average 

Oscillators

 • Oscillators được thiết kế để chỉ ra khả năng thay đổi xu hướng của một sản phẩm giao dịch cụ thể bằng cách chỉ ra sản phẩm đó đang quá mua hoặc quá bán, vì thế cho phép nhà đầu tư xác định được khi nào có sự thay đổi trong một xu hướng tổng thể sau đó xác định được điểm vào lệnh.
 • Chỉ số RSI được sử dụng để xác định tình trạng của thị trường-quá mua hoặc quá bán hay ổn định. Nếu RSI đi vào khu vực phía trên [quá mua (tính hiệu bán),>70] và sau đó quay về vùng trung tâm, giá sẽ di chuyển cùng xu hướng. Nếu đường RSI đi xuống thấp khu vực phía dưới [quá bán (tín hiệu mua),<30] và sau đó quay về trung tâm, giá sẽ di chuyển cùng xu hướng. Nói cách khác giá và RSI di chuyển tương đồng với nhau.
 • Chỉ số Stochastic được sử dụng trong thị trường xu hướng. Nếu cả hai đường đều đi vào khu vực phía trên [trên 80 %(tín hiệu bán)] và sau đó chỉ số đi vào vùng trung tâm, giá sẽ di chuyển cùng xu hướng. Nếu cả hai đường hướng xuống khu vực phía dưới [thấp hơn 20% (tín hiệu mua)] và sau đó chỉ số di chuyển vào khu vực trung tâm, giá sẽ di chuyển cùng xu hướng.

Oscillators 

Retracements

 • Các sản phẩm giao dịch thường hồi lại giao dịch của ngày hôm trước. Công cụ Retracement phổ biến nhất là chỉ số Fibonacci Retracement được dùng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của một sản phẩm.
 • Các mức Fibonacci Retracement được tạo ra bằng cách vẽ một đường xu hướng giữa các điểm sau đó tách khoảng cách đường dọc theo tỉ lệ phần trăm nhất định.
 • Công cụ Fibonacci Retracement có thể lên đến 13 đường. Để tìm những mức retracement này bạn cần phải xác định các Điểm Cao và Điểm Thấp (thay đổi hoàn toàn trong xu hướng).

Retracements