Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Trình quản lý Thị trường

Trình quản lý Thị trường cung cấp thông tin giám sát đầy đủ đến giá thị trường và các lệnh mở cũng như đang chờ xử lý. Công cụ này tạo ra cơ hội để quản lý tài khoản mà không cần truy cập chương trình MT4 đầy đủ.

Nhà giao dịchcó quyền tiếp cậncác tính năng ấn tượng như thông tin tài khoản, khớp lệnh nhanh với khả năng thiết lập phần trăm theo số tiền hiện có hoặc phần trăm theo giới hạn lệnh của số dư, và chuyển đổi nhanh chóng giữa các tài sản của một loại tiền tệ cụ thể. Công cụ này cũng cho phép bạn giám sát tất cả thông tin giao dịch quan trọng sau và được trình bày dưới dạng phần trăm: Ký quỹ đang sử dụng, P/L (Lãi/Lỗ) thả nổi của tất cả các vị thế, và số pip có được. Đâycó thể làmột cách tuyệt vời để có được thông tin nhanh về vị thế giao dịch hiện tại của bạn.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Market Manager.pdf