Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Trình Giả Lập Giao Dịch

Trình Giả lập Giao dịch cung cấp cho người kinh doanh các kết quả Báo cáo Lãi Lỗ (P&L) ngay lập tức cùng phân tích chuyên sâu về những chiến lược thử nghiệm. Tiết kiệm thời gian bằng cách gộp nhiều tháng thử nghiệm thành vài phút.

Trình Giả lập Giao dịch chuyển đổi Phần mềm Thử nghiệm Chiến lược MT4 thành một công cụ để thực hành giao dịch thủ công, qua đó bạn có thể thấy được các chiến lược giao dịch hoạt động như thế nào trong điệu kiện lịch sử thị trường một cách trực tiếp. Bạn sẽ có thể đặt lệnh cho thị trường và đặt sẵn mức giá mong muốn, thiết lập tự động chuyển điểm dừng theo mức biến động giá (trailing stop), thay đổi lệnh bán tự động (S/L) và chốt lời (T/P), lưu các lệnh đặt phức tạp thành mẫu, v.v…

Trade Simulator Usage

Ưu điểm chính:

  • Nhận kết quả ngay lập tức
  • Thử nghiệm sử dụng dữ liệu giao dịch lịch sử trên các máy chủ trực tiếp
  • Xem các chỉ số và mẫu yêu thích của bạn hoạt động như thế nào
  • Thử nghiệm nhiều kỹ thuật quản lý đặt lệnh
 

Tải về Hướng dẫn Sử dụng tại đây: STT - Trade Simulator.pdf

Cách sử dụng Trình Giả lập Giao dịch