Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Nhà giao dịch Tương quan

Phần mềm giao dịch Tương quancó thể làmột công cụ tuyệt vời để so sánh các thị trường cạnh tranh. Công cụ này cho phép bạn xem sự khác biệt hay sự tương đồng theo thời gian thực trong mối tương quan giữa hai thị trường.

Người dùng có thể chọn khung thời gian để so sánh mối tương quan tài sản và có quyền truy cập vào bảng khớp lệnh nhanh chóng cho lệnh vào của Lệnh Thị trường dựa trên sự so sánh thị trường theo thời gian thực.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Correlation Trader.pdf