Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Nhà giao dịch Tâm lý thị trường

Nhà giao dịch Tâm lý thị trường cung cấp xếp hạng tâm lý thị trường dễ đọc cho một thị trường cụ thể.

Nhà giao dịchgiờ đây có thể truy cậpdữ liệu tâm lý trực tiếp, trang bị cho họ thông tin cập nhật về các quyết định giao dịch của mình.Một số trong nhữngtính năngchínhcủa công cụ này bao gồm dữ liệu tâm lý trên các thị trường và dữ liệu tâm lý lịch sử so với giá thị trường.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Sentiment Trader.pdf

Cách sử dụng Nhà giao dịch Tâm lý thị trường