Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Nền tảng Giao dịch

Ứng dụng Nền tảng Giao dịch bao gồm rất nhiều tính năng được thiết kế để thực hiện giao dịch nhanh chóng và phân tích vị thế. Trong số các tính năng chính của ứng dụng là chức năng chốt lời và chặn lỗ nâng cao, tính toán phân bổ khối lượng lô trong cửa sổ bật lên, chức năng đóng tất cả nâng cao, thông tin lệnh (khối lượng pip, giá trị mỗi pip, chức năng tất cả các lệnh và khả năng thiết lập các lệnh một lệnh hủy lệnh kia. Đây là ứng dụng tất cả trong một và là một công cụ thú vị cho các nhà giao dịch.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Trade Terminal.pdf

 

 

Thông tin này do bên thứ ba cung cấp và không phản ánh quan điểm của Pepperstone. Thông tin được cung cấp có tính chất chung chung và không tính đến các mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hay nhu cầu của bạn. Thông tin này không được hiểu như là một đề xuất, khuyến nghị hoặc chào mời để mua, bán hoặc tham gia bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Pepperstone không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp và bạn không nên dựa vào nó khi đưa ra quyết định giao dịch hoặc đầu tư.