Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Nền tảng Giao dịch

Ứng dụng Nền tảng Giao dịch bao gồm rất nhiều tính năng được thiết kế để thực hiện giao dịch nhanh chóng và phân tích vị thế. Trong số các tính năng chính của ứng dụng là chức năng chốt lời và chặn lỗ nâng cao, tính toán phân bổ khối lượng lô trong cửa sổ bật lên, chức năng đóng tất cả nâng cao, thông tin lệnh (khối lượng pip, giá trị mỗi pip, chức năng tất cả các lệnh và khả năng thiết lập các lệnh một lệnh hủy lệnh kia. Đây là ứng dụng tất cả trong một và là một công cụ thú vị cho các nhà giao dịch.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Trade Terminal.pdf