Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

MetaTrader 5

Xây dựng trên nền tảng thành công của phần mềm Metatrader 4, Công ty phần mề Metaquotes một lần nữa nâng lên tầm cao mới và phát hành Metatrader 5. Metatrader 5 không dùng để thay thế cho phần mềm Metatrader 4 phổ biến, nhưng được cung cấp sử dụng cùng với nó.

Metatrader 5

Đặc tính Metatrader 5

 • MT5 thể hiện chiều sâu của thị trường;
 • Sự kết hợp các trạng thái mở;
 • 2 loại lệnh chờ: Chờ Mua và Chờ Bán;
 • 38 chỉ số có sẵn;
 • 39 đối tượng đồ họa
 • 21 khung thời gian;
 • 17 cách để mở chỉ số công cụ.

MQL5 so với MQL4

 • Lập trình theo định hướng chủ thể;
 • Cú pháp tương tự như ngôn ngữ lập trình C++
 • Công cụ gỡ lổi được cải thiện;
 • Mô hình quản lý sự kiện tiên tiến