Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Phần Mềm Giao Dịch Nhiều Tài Khoản MAM / PAMM

(Phần mềm quản lý Nhiều tài khoản / Môđun Quản lý Phân bổ Phần trăm)

Phần Mềm Quản Lý Đa Tài Khoản MAM/PMAM được thiết kế đặc biệt giành cho Các Nhà Quản Lý Quỹ sử dụng trên nền tảng MetaTrader 4.

Chúng tôi tin rằng đây là phần mềm lý tưởng dành cho nhà giao dịch để quản lý nhiều tài khoản sử dụng phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA). MAM mở rộng tính năng của Nền tảng MetaTrader 4 bằng việc cho phépNhà quản lý Tiền giao dịchvà quản lý nhiều tài khoản từ một giao diện nền tảng MT4.

Tất cả các tài khoản có thể được giao dịch từ một ứng dụng phần mềm khách hàng MT4 đơn lẻ. MAM được thiết kế với mức độ tin tưởng cao nhất và tốc độ giao dịch như ý muốn. Nói ngắn gọn, MAM được tích hợp trong Máy Chủ MT4.

Multi Account Manager (MAM)

Tất cả quá trình xử lý được tập trung và dựa trên máy chủ,cho phépsự kết hợpnhanh chóng và tin cậy. Hàng trăm tài khoản có thể được giao dịch với một cú nhấp chuột và không có độ trễ ảo trong phân bổ.

Một sốLợi ích và Tính năng:

  • Giao dịch từ một tài khoản chủ duy nhất sử dụng phần mềm giao dịch khách hàng MT4
  • Không giới hạn số lượng tài khoản khách hàng.
  • 3 phương thức phân bổ- Lô, Phần Trăm, Tỷ Lệ Thuận.
  • Phân bổ giao dịch cho khách hàng tối thiểu 0.01 lô (1000 Đơn vị tiền tệ).
  • Quản lý các tài khoản chủ với các chiến lược khác nhau.
  • Chấp nhận tất cả lệnh thông thường: Thị Trường, Lệnh Dừng, Lệnh Chờ
  • Chấp nhân các loại lệnh: Bảo Toàn Vốn (Trailing Stop), Lệnh Chốt Một Phần, Chốt Toàn Phần.
  • Chấp nhận giao dịch Tự Động (EA)
  • Quản lý báo cáo khách hàng dễ dàng theo Tháng, Quý và Năm trên phần mềm quản lý MT4
  • Quan sát phí hoa hồng và tính hiệu quả trong thời gian thực

Đăng ký MAM/PMAM: