Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Ma trận Tương quan

Nhằm cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chuyên sâu hơn về các rủi ro tiếp cận thị trường, Ma trận Tương quan hiển thị mọi tài sản và mối tương quan giữa tài sản đó với các thị trường khác.

Điều này cho phép nhà giao dịch tiếp cận nhanh chóng nếu bất kỳ vị thế mở nào không được đặt phù hợp theo hướng giao dịch của họ và sự tương quan giữa các giao dịch đó.Về cơ bản,điều nàycó thể giúp nhà giao dịch nâng caokiến thức mà họ cần để tránh giao dịch trùng lặp trên các cặp tiền tệ khác.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Correlation Matrix.pdf

Cách sử dụng Ma trận Tương quan