Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Kết nối

Được thiết kế để giúp các nhà giao dịch nhanh chóng tiếp cận được những công cụ mà họ cần.

Tính năng này kết nối nhà giao dịch vào cổng thông tin tập trung, bao gồm:(Tóm lược Website Đa thông tin) Nguồn tin tức RSS, lịch sự kiện kinh tế, hướng dẫn giao dịch của Pepperstone, và tiếp cận trực tiếp Cổng thông tin Khách hàng An toàn của bạn để nạp tiền vào tài khoản hoặc nhận thông tin khác. Nguồn tin tức này được đặt thuận tiện bên trong nền tảng MT4 của bạn.