Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Excel Dữ liệu Thời gian Thực (RTD)

Excel RTDcó thể làcông cụ mạnh mẽ cho phép người dùng giám sát, thực hiện tính năng phân tích và báo cáo trong Excel dựa trên dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Nhà giao dịch có thể xây dựng các bảng tính đơn giản hiển thị và phân tích tài khoản và dữ liệu về giá của họ thông qua một kết nối với MetaTrader 4. Nhiều người dùng Excel cao cấp hơncó thể sử dụng lập trìnhNgôn ngữ lập trình dành cho Ứng dụng (VBA)để xây dựng một giao diện giao dịch tùy chỉnh trong Excel để khớp lệnh thị trường dựa trên mô hình tài chính của họ.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Excel RTD.pdf

Cách sử dụng Excel Dữ liệu Thời gian Thực