Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

cTrader WebTrader

Phần mềm cTrader Web của Pepperstone là một giao diện web đáp ứng nhanh như chớp và cho phép bạn có thể truy cập vào tài khoản cTrader từ bất kỳ trình duyệt web nào.

cTrader Webtrader

Một đặc tính của cTrader Web là sự nhấn mạnh vào việc tạo lập cTrader Web giống với nền tảng cTrader. Có nghĩa là bạn có thể truy cập vào tất cả các tính năng của nền tảng cTrader trên đầu ngón tay của bạn khi sử dụng cTrader Web.

Launch Pepperstone cTrader Webtrader

Xem cTrader Webtrader Pepperstone

Phần mềm cTrader Web của Pepperstone là một giao diện web đáp ứng nhanh như chớp và cho phép bạn có thể truy cập vào tài khoản cTrader từ bất kỳ trình duyệt web nào.cTrader Web của Pepperstone là