Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

cTrader cAlgo

Một thành phần chính của gói cTrader, cAlgo của Pepperstoneđược thiết kế trở thànhnền tảng vô cùng mạnh mẽ để tạo và giao dịch với rô bốt và chỉ báo được phát triển bằng C#. Với tính năng thử nghiệm ngược được tích hợp, người dùng có thể lựa chọn từ hàng loạt nguồn C# để giúp họ viết thuật toán của riêng mình.

cTrader cAlgo

Với trực quan được xây dựng nên nền tảng chức năng kiểm tra quá khứ, người sử dụng có thể chọn từ nguồn C# đa dạng để viết ra các thuật toán cho riêng họ.

Download Pepperstone cTrader cAlgo

Tài Xuống cTrader cAlgo Pepperstone

Một thành phần chính của gói cTrader, cAlgo của Pepperstonelà một nền tảngđể tạo và giao dịch với rô bốt và chỉ báo được phát triển bằng C#.