Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Các chỉ báo

Đếm ngược Nến

Các chỉ báo Đếm ngược Nến hiển thị cho các nhà giao dịch thời gian còn lại trên thanh hiện tại hoặc một khung thời gian khác nhau đã chọn (ví dụ: thời gian còn lại trên một nến H1 trong khi xem biểu đồ H5).

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Candle Countdown indicator.pdf


Nhóm Biểu đồ

Được thiết kế để làm cho quy trình công việc trong MT4 dễ dàng hơn, chỉ báo Nhóm Biểu đồ cho phép các nhà giao dịch thiết lập biểu đồ của cùng cặp tiền tệ cho một nhóm cụ thể. Bất cứ khi nào một trong các tiền tệ của biểu đồ bị thay đổi, tất cả các biểu đồ trong nhóm sẽ cập nhập sang tiền tệ mới. Đây là cách nhanh hơn và tiện lợi hơn để điều chỉnh các biểu đồ trên nhiều khung thời gian.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Chart Group indicator.pdf


Vẽ Rảnh tay

Chỉ báo Vẽ Rảnh tay là cho phép các nhà giao dịch vẽ trực tiếp lên biểu đồ của mình. Chỉ cần nhấn giữ phím D trong khi di chuyển chuột và người dùng có thể minh họa trên biểu đồ và thực hiện các đánh dấu tùy chỉnh cho các sự kiện hoặc mức biểu đồ quan trọng.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Freehand Drawing indicator.pdf


Cao-Thấp

Chỉ báo Cao-Thâp cho phép nhà giao dịch xem mức độ cao-thấp của một giai đoạn cụ thể (ví dụ: D1) trên khung thời gian của biểu đồ hiện tại của họ (ví dụ: H1). Chỉ báo này cũng có chức năng cho bật thông báo giá khi các mức cao-thấp chính đã bị phá vỡ.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - High-Low indicator.pdf


Lịch sử Lệnh

Chỉ báo Lịch sử Đặt lệnhcó thể làmột công cụ tuyệt vời để xem những giao dịch trước đó trên nền tảng MT4. Chỉ báo này vẽ biểu đồ về việc mở và đóng của một giao dịch cụ thể với màu của giao dịch có thể sinh lời và thua lỗ dễ dàng nhận biết.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Order History indicator.pdf


Pivot

Một công cụ quan trọng và được sử dụng rộng rãi để xác định các mức thị trường chính, Chỉ báo Điểm Pivot hiển thị điểm pivot của thị trường dựa trên mức cao, thấp và đóng của ngày giao dịch trước đó. Chỉ báo này có thể tùy chỉnh được và cho phép khách hàng thiết lập các điểm pivot theo khung thời gian họ yêu cầu.


Renko

Hoạt động trên cả biểu đồ ngoại tuyến và trực tuyến, chỉ báo Renko chồng lên thanh Renko ở trên cùng của biểu đồ MT4 bình thường. Chỉ báo này hiển thị các khối chồng lên chuyển động của giá để bỏ qua khía cạnh về thời gian của biểu đồ và tập trung vào các thay đổi trong giá thị trường.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Renko indicator.pdf