Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Bản đồ Phiên giao dịch

Bản đồ Phiên giao dịch hiển thị cho các nhà giao dịch thời gian phiên giao dịch tại Sydney, Tokyo, London và New York thông qua bản đồ toàn cầu được trình bày chuyên nghiệp.

Nhà giao dịch có thể xem các phiên giao dịch thị trường đang chờ theo thời gian thực, trong đó có các phần chồng lấp phiên giao dịch, và các sự kiện tin tức liên quan đến phiên giao dịch. Đâycó thể làcông cụ mạnh mẽ dành cho các cá nhân muốn tận dụng giai đoạn thanh khoản đỉnh điểm và các sự kiện tin tức liên quan đến phiên giao dịch.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Session Map.pdf

Cách sử dụng Bản đồ Phiên giao dịch