Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Ứng Dụng Giao Dịch Android

Ứng dụng MetaTrader 4 cho Android® cung cấp kỹ thuậtgiao dịch forex tiên tiến của Pepperstonevà truy cập tài khoản giao dịch MetaTrader 4 của bạn, trên giao diện Android thân thiện trực quan.

Kết quả là ứng dụng giao dịch forex trên thiết bị di động cung cấp sự linh hoạt và tính năng mà bạncó thểcần để giao dịch mọi nơi, mọi lúc.

Android Trading App

Báo giá trực tiếp trong tay của bạn

Ứng dụng Pepperstone cho đặc tính nhanh như chớp giao dịch một bằng một cú chạm, kinh doanh trên đa màn hình và xem dữ liệu tỉ giá theo thời gian thực.

Đầy Đủ Tính Năng Giao Dịch

Với đặc tính truy cập dễ dàng vào dữ liệu lịch sử, biểu đồ đầy màu sắc và tin tức ngoại hối mới nhất được cung cấp bởi Dow Jones Ứng Dụng Pepperstone cho thiết bị Android cho phép phân tích thị trượng ngoại hối.

Download Pepperstone Android Trading App

Tải Ứng Dụng Giao Dịch Pepperstone Android

Ứng Dụng Peppersone cho Android chỉ giành cho Tài Khoản Giao Dịch Ảo và Thực và miễn phí tải về từ thị trường Android.

Tải Về Ứng Dụng Giao Dịch Android

  • Ứng Dụng Giao Dịch Trên Web HTML5 - Truy cập