Live Support Centre

Hỗ Trợ

Thời Gian Giao Dịch

Đăng ngày: 21 April 2015 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Về Giao Dịch

Hầu hết thời gian giao dịch các cặp FX đều là 24h/ngày trong tuần với 5 phút ngưng giao dịch từ 00:00 đến 00:05 theo giờ máy chủ: vào thứ Sáu sẽ ngưng giao dịch sớm hơn 5 phút vào lúc 23:55 giờ máy chủ so với bình thường là 24:00 nhầm để tránh tình trạng chênh lệch mua bán giãn nở khi các nhà cung cấp ngưng giao dịch vào ngày cuối tuần.

Thời gian máy chủ được cài đặt theo GMT+3 trong ngày tiết kiệm ánh sáng Mỹ và GMT+2 khi ngoài ngày tiết kiệm ánh sáng Mỹ; điều này cho phép nến ngày đóng cửa kết thúc trong phiên New York mỗi ngày. Phiên New York được xem như là phiên kết thúc giao dịch của ngày.

Có vài trường hợp ngoại lệ cho một vài cặp tiền tệ và các tài sản khác được chỉ ra ở phía dưới:

Kim LoạiThời gian giao dịch (thời gian máy chủ)
XBR/USD03:00 – 23:59
XNG/USD01:00 – 23:59
XTI/USD01:00 – 23:59
XPT/USD01:00 – 23:59
XPD/USD01:00 – 23:59
XAU/USD01:00 – 23:59
XAG/USD01:00 – 23:59
XAU/EUR01:00 – 23:59
XAG/EUR01:00 – 23:59

 

Tiền tệThời gian giao dịch (thời gian máy chủ)
USD/RUB11:15 – 23:30
USD/CZK08:00 – 23:59
EUR/CZK08:00 – 23:59

 

Chỉ sốThời gian giao dịch (thời gian máy chủ)
AUS20000:50 - 22:00 
EUSTX5009:00-23:00
FRA4009:00-23:00
GER3009:00-23:00
IT4010:00-18:40
JPN22501:00-23:59
(Đóng cửa thứ Sáu 23:55, Mở cửa thứ Hai 01:00)
SPA3510:00-21:00
UK10001:00 - 23:59 (Đóng cửa thứ Sáu 23:55)
US500
01:00-23:15, 23:30-23:59 (Đóng cửa thứ Sáu 23:55)
NAS10001:00-23:15, 23:30-23:59 (Đóng cửa thứ Sáu 23:55)
US3001:00-23:15, 23:30-23:59 (Đóng cửa thứ Sáu 23:55)
HK5004:15-07:00, 08:00-11:15, 12:00-18:45
US200000:05-01:00, 03:00-23:59
(Đóng cửa thứ Sáu 23:55, Mở cửa thứ Hai 03:00)
CN5004:00-21:00

 

Hàng hóaThời gian giao dịch (thời gian máy chủ)
Ca cao11:45-20:30
Cà phê11:15-20:30
Vải09:00-21:15
Nước cam15:00-21:00
Đường10:30-20:00