Live Support Centre

Hỗ Trợ

Phí Hoa Hồng cTrader

Đăng ngày: 29 September 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Về Giao Dịch

Cấu trúc phí hoa hồng trên cTrader không giống như trên MetaTrader 4 trong đó nó được tính vào tài khoản loại tiền tệ giao dịch hơn là tài khoản tiền tệ duy nhất của bạn.

Cấu trức hoa hồng là 35 đơn vị cho 1 triệu (một chiều), vì thế nếu bạn giao dịch cặp EUR/USD với 100k, bạn sẽ phải trả phí 3.5 EUR cho lệnh mua và 3.5 EUR cho thoát lệnh. Nếu bạn đang giao dịch 100k cặp AUD/USD, chi phí sẽ là 3.5 AUD…. Phí này sẽ được chuyển đổi sang loại tiền cơ bản của bạn ở tỉ giá thị trường.