Live Support Centre

Hỗ Trợ

Giờ Mở Cửa Thị Trường

Đăng ngày: 01 March 2013 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Về Giao Dịch

Giờ mở cửa thị trường ngoại hối là 24h cho 1 ngày và 5 ngày một tuần - trừ những ngày cuối tuần. Thời gian mở cửa được tính theo giờ GMT +2.

Chi tiết giờ thị trường mở chưa như sau:

Thị Trường Mở Cửa: 0:01 Theo thời gian máy chủ MT4 (Thứ Hai)

Thị Trường Đóng Cửa: 23:55 Theo thời gian máy chủ MT4 (Thứ Sáu)

Giờ mở cửa thị trường này tương ứng với giờ giao dịch của Úc Châu, theo sau là Châu Á, Châu Âu và cuối cùng là Châu Mỹ.

Các máy chủ của chúng tôi được cài đặt theo giờ GMT+2 để thích ứng với kết thúc giao dịch ngày của Mỹ- được xem như là giờ đóng của giao dịch ngày. Điều này có nghĩa là khi giao dịch kết thúc vào lúc 5h chiều ở Mỹ cây nến ngày đóng cửa trên phần mềm Metatrader.

Thời điểm này cũng tương ứng với sự bắt đầu chu kỳ đáo hạn của Pepperstone và lãi suất qua đêm sẽ áp dụng cho tất cả lệnh giao dịch được lưu giữ qua giờ đóng cửa của ngày giao dịch. Trong suốt thời điểm này, giao dịch bị vô hiệu hóa trong 5 phút vì các ngân hàng cài lại máy chủ của họ và tính thanh khoản thị trường rất thấp.

Vì giờ mở cửa thị trường Pepperstone được cài đặt thích ứng với giờ đóng cửa của giờ giao dịch New York, thời gian máy chủ của chúng tôi có thể thay đổi nếu giờ ở Mỹ thay đổi. Điều này có nghĩa rằng bạn nên chú ý đến các thông báo từ chúng tôi ngay khi bắt đầu tháng 03 và tháng 11-khi giờ tiết kiệm ánh sáng thay đổi xảy ra.