Live Support Centre

Hỗ Trợ

Dừng Lỗ Lệnh Đối Xung

Đăng ngày: 27 May 2013 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Về Giao Dịch

Biểu đồ dưới đây sẽ chỉ ra những gì xảy ra đối với Dừng Lỗ Lệnh Đối Xung. Phía dưới là biểu đồ của XAUUSD (Vàng) trước khi thị trường đóng cửa, chi phí mua bán giãn nở trong suốt thời gian này, giá chào bán giảm và giá chào mua tăng, đây là mối quan hệ đảo ngược giữ giá chào bán và giá chào mua trong suốt điều kiện thị trường bình thường. Trong trạng thái lệnh đối xung, lệnh bán của bạn được đóng ở mức giá chào bán, và lệnh mua của bạn sẽ đóng cửa mức giá chào mua. Bình thường thì một vị thế lỗ sẽ được cân bằng bởi lệnh lời của trạng thái lệnh kia tuy nhiên khi chi phí mua bán giãn nở như vậy thì cả hai trạng thái lệnh đều lỗ và gây ra tình trạnh cắt lỗ vì ký quỹ xuống mức thấp. Trong nhiều trường hợp, cắt lỗ xảy ra trên một trạng thái lệnh trước nhưng sau khi trạng thái lệnh bị tất toán, nó tạo ra mất cân đối trong đối xung và gây nên tình trạnh các lệnh đều bị cắt lỗ trong Cắt Lỗ Đối Xung Lệnh.

Hedge Stop out

 

Chi phí mua bán cơ giãn trên cặp XAUUSD trước thời điểm đóng cửa thị trường.

Bạn cũng cần chú ý ở mục 12.9 trên PDS của chúng tôi (https://pepperstone.com/legal/APAC_ROW/PepperstonePDS.pdf), một bảng môt tả được cung cấp giải thích các vị thể lệnh đối xung bị lỗ như thế nào.

 “Khả năng đối xung cho phép bạn giữ trạng thái lệnh mua và bán trên cùng một sản phẩm giao dịch. Bạn không cần vào lệnh thị trường theo một hướng nhất định. Trong khi đặc tính đối xung là một tính năng hấp dẫn thì bạn nên quan tâm đến các yêu tố có thể ảnh hướng đến trạng thái lệnh đối xung. Điều đó rất quan trọng để nhận biết rằng tài khoản đối xung lệnh hoàn toàn có thể bị lỗ do chi phí qua đêm, biến động tỉ giá hay chi phí mua bán giãn nở. Việc lỗ nhiều có thể gây nên tình trạng Cảnh Báo Ký Quỹ”.