Live Support Centre

Hỗ Trợ

Cách Tính Tỉ Giá Lãi Suất Qua Đêm

Đăng ngày: 15 May 2013 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Về Giao Dịch

Tỉ giá lãi suất qua đêm xác nhận chi phí/ thanh toán cho việc giữ một trạng thái qua đêm. Việc này xảy ra vào lúc 00:00 giờ Máy chủ cho tất cả giao dịch được giữ vào thời điểm này.

Bạn cần biết các thông tin cơ bản về phí qua đêm, vui lòng xem trang này tại đây.

Để tính mức thanh toán/ lãi suất, bạn cần thực hiện hoán đổi tỉ giá mua và bán của cặp tiền tệ. Trong ví dụ này chúng ta mở một lệnh mua 1 lot cặp AUDUSD.

Swap Rates

Lãi suất lệnh mua cho mỗi lần lệnh qua đêm bạn sẽ nhận được 6.4 điểm (0.64 pips) cho 1 lot. Như vậy tài khoản của bạn sẽ nhận được $6.4 USD (0.64*10).