Live Support Centre

Hỗ Trợ

Tạo một Mật Khẩu Phụ

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Một mật khẩu phụ có thể được tạo ra nhầm cho phép một nhà đầu tư cung cấp chi tiết đăng nhập của họ cho nhà đầu tư khác nhầm mục đích xem lịch sử giao dịch của họ.

Mật khẩu này cũng có thể được cung cấp đến các dịch vụ dữ liệu như Myfxbook. Như vậy những dịch vụ khách hàng này có thể tăng tính thông kê chuyên sâu cho các hành vi giao dịch của họ và biểu đồ thực tế không chỉ dựa trên tổng tài sản của họ trên tài khoản cũng như nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong khi mật khẩu phụ ngày nay hầu như được sử dụng cho đơn vị cung cấp dịch vụ thứ ba, khách hàng cũng có thể cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng những thông tin này nhằm để đăng nhập vào các phần mềm của họ để kiểm tra lịch sử giao dịch thực và hiểu quả. Việc này giúp nhà đầu tư không thấy vướng bận khi không một ai có thể có quyền ảnh hướng đến hiệu quả kinh doanh trên tài khoản khi đăng nhập bằng mật khẩu đấy.

Để tạo một mật khẩu phụ xin vui lòng thực hiện các bước sau:

Investor Password

1. Từ thanh công cụ Menu phía trên chọn Công Cụ (Tools) > Tùy Chọn (Options) hoặc gõ phím Ctrl +O. 
2. Phía dưới mục Máy Chủ (Server), chọn Thay Đổi (Change)
3. Nhập mật khẩu chính hiện tại vào mục: “Mật Khẩu Hiện Tại”
4. Chọn “Thay đổi mật khẩu phụ “nếu nó chưa được chọn.
5. Nhập mật khẩu phụ mới vào: “Mật Khẩu Mới”.
6. Nhập lại một lần mật khẩu phụ vào mục “Xác Nhận”