Live Support Centre

Hỗ Trợ

Mở hai phần mềm MT4 Cùng Lúc

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Thường do mặc định bạn không thể mở hơn một phần mềm Metratrader cùng lúc. Từ quy trình cài đặt có một cách để mở hai phần mềm MT4 cùng một lúc. Để thực hiện việc này trên máy tính của bạn, bạn cần phải cài đặt một phần mềm thay thế thứ hai nhưng khác đường dẫn trên máy tính/VPS của bạn.

Ví Dụ:

Trước tiên tải tập tin cài đặt và mở nó lên. Sau đó bạn được yêu cầu chọn vị trí chương trình được cài đặt. Thường mặc định nó sẽ được cài trong ổ C:\Program Files\MetaTrader – Pepperstone\

Running Two MT4 Platforms at the Same Time

Sau đó hoàn tất quy trình một lần nữa nhưng cài đặt bản thứ hai vào trong một thư mục với tên khác ví dụ: C:\Program Files\MetaTrader – Pepperstone2\

Running Two MT4 Platforms at the Same Time

Hai tập tin có thể được xem trong các thư mục tương ứng trong thư mục chương trình ở nơi được cài đặt.

Running Two MT4 Platforms at the Same Time

Sau đó bạn cũng cần phải mở hai phần mềm chạy cùng lúc. Bạn cũng muốn đặt tên chương trình như Metatrader

Running Two MT4 Platforms at the Same Time