Live Support Centre

Hỗ Trợ

Lịch Sử Giao Dịch Với Metatrader 4

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Lịch sử tài khoản của bạn được lưu trên máy chủ khi trạng thái lệnh của bạn được tất toán. Bạn có thể vào và xem lịch sử giao dịch của bạn thể hiện trên phần mềm trong trường hợp cần khai báo thuế hoặc xem hiệu quả kinh doanh.

Sau khi bạn đăng đăng nhập, vui lòng chọn mục Lịch sử giao dịch trên phần mềm- được tìm thấy phía trái bên dưới phần mềm MT4 của bạn:

Account-history-Step-2-1024x110

Để lọc lấy những lệnh tất toán trong thời gian nhất định, nhấp chuột phải trong khu vực lịch sử tài khoản và chọn khoảng thời gian mà bạn cần:

Account-history-Step-3-1024x201

Trong trường hợp này chúng ta đang chọn lịch sử tài khoản toàn thời gian.

Sau khi các lệnh được thể hiện, bạn có thể nhấp chuột phải một lần nữa và chọn lưu lại dữ liệu này. You cũng có thể lưu lại như một bảng báo cáo chi tiết nếu bạn cần phân tích chuyên sâu cho giao dịch của bạn. Bảng báo cáo chi tiết này bao gồm mức lợi nhuận kỳ vọng, mức rủi ro, tỉ lệ phần trăm thắng, mức trung bình cũng như đường cong vốn chủ sở hữu trên biểu đồ của bạn.

Các báo cáo tài khoản được lưu lại trên máy tính của bạn dưới định dạng HTML. Điều này có nghĩa bạn có thể mở nó sử dụng trình duyệt web như Google Chrome, Mozilla Firefox hay Internet Explorer.