Live Support Centre

Hỗ Trợ

Làm Thế Nào Để Xem Tỷ giá Lãi Suất Qua Đêm

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Lãi suất qua đêm sẽ xác định chi chí/ thanh toán cho việc giữ một trạng thái lệnh qua đêm (vào lúc 0:00) trên biểu đồ. Lãi suất này rất đa dạng tùy vào cặp tiền và rất quan trọng nên khách hàng cần phải quan tâm đến các chi phí và làm cách nào để xem tỷ giá lãi suất qua đêm.

Chi phí lãi suất qua đêm được công bố hằng ngày bởi các tổ chức tài chính mà chúng tôi đang làm việc và được tính toán dựa trên phân tích quản lý rủi ro và các điều kiện thị trường. Tỷ giá lãi suất qua đêm chỉ ra tỷ giá và có thể thay đổi dựa trên sự biến động thị trường. Tỷ giá lãi suất ngân hàng trung ương đóng vai trò quan trọng quyết định mức lái suất qua đêm này nhưng cuối cùng nó được tính dựa trên tỷ giá ký quỹ được phát hành bởi các ngân hàng.

Để xem tý gía lãi suất qua đêm, vui lòng xem trên phần mềm giao dịch MT4 Pepperstone. Để xem tỉ giá chọn:

> “Xem”, và Sao đó chọn “Bảng Giá”

> Nhấp Chuột Phải vào Bảng Giá và chọn” Cặp Tiền”

How to View Swap Rates

> Sau đó chọn loại tiền mà bạn muốn kiểm tra và chọn Các Thuộc Tính.

How to View Swap Rates

Cơ chế của thu nhập và chi trả lãi suất qua đêm là do thực tế rằng bạn mua hoặc bán một cặp tiền, bạn bán một đồng tiền và mua đồng tiền còn lại…. bạn mua một đồng tiền và bán đồng tiền còn lại. Điều này có nghĩa rằng bạn đang trả lãi suất cho một đồng tiền và nhận lãi suất từ đồng tiền con lại

Khi lãi suất của các quốc gia là đồng nhất thì có thể sẽ có lãi suất âm cho cả lệnh mua và bán trên một cặp tiền tệ. Bất cứ khi nào bạn vay mượn hay ký quỹ bạn sẽ phải trả chi phí mua bán giữa những gì bạn vay mượn và những gì bạn được trả để ký quỹ - điều này tương tự như việc vay mượn hay nộp tiền vào một ngân hàng, họ sẽ thu một mức phí cho việc cung cấp dịch vụ. Khi lãi suất tương đồng, chi phí vay mượn này có thể cao hơn sự  khác biệt giữa lãi suất bạn có thể nhận được trên đồng tiền lãi suất cao hơn và đồng tiền lãi suất thấp hơn, kết quả là lãi suất qua đêm âm gấp đôi.