Live Support Centre

Hỗ Trợ

Kích Hoạt Tất Cả Cặp Tiền MT4

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Pepperstone cung cấp đa dạng các cặp tiền tệ cũng như vàng và bạc để cho khách hàng của chúng tôi có thể giao dịch. Phần mềm Metratrader mặc định không thể hiện tất cả các cặp tiền. Có một cách đơn giàn để kích hoạt tất cả cặp tiền trên MT4. Để kích hoạt tất cả cặp tiền, vui lòng vào khu vực quan sát thị trường trên phần mềm của bạn:

>Nhấp chuột phải trên cửa sổ Bảng Giá (trên bất kỳ cặp tiền nào).

Enabling all MT4 Currency Pairs

>Chọn “Xem Tất Cả”

Enabling all MT4 Currency Pairs

Tất cả cặp giao dịch luôn có sẵn cho khách hàng trong khu vực bảng giá.

Bạn cần phải kéo bảng giá xuống để thấy các cặp khác nhau.