Live Support Centre

Hỗ Trợ

Email thông báo trên MT4

Đăng ngày: 02 October 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Bạn là nhà đầu tư nhưng không phải lúc nào cũng luôn mở phần mềm giao dịch của bạn. Để giúp bạn luôn cập nhật giá cả thị trường bạn có thể kết nối với email cảnh báo và bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi có sự thay đổi trên thị trường hoặc mức giá chạm đến một mức nhất định nào đó.

1. Để cho phép kết nối trên phần mềm của bạn vui lòng đăng nhập và chọn Công Cụ và chọn Tùy Chọn.

1

2. Tiếp theo bạn cần chọn mục Email và nhập nội dung email của bạn phía dưới. Đăng nhập và mật khẩu và mật khẩu SMTP sẽ là địa chỉ email và khẩu cho tài khoản email đó. Máy chủ SMTP sẽ phụ thuộc vào email nào mà bạn cung cấp và đang sử dụng- máy chủ giành cho GMAIL nhưu phía dưới:

4

3. Sau khi bạn đã kiểm tra cảnh báo bằng email, bạn có thể tạo các cảnh báo mới từ mục Cánh Báo ở ngay gốc trái phía dưới phần mềm của bạn:

5

4. Bạn cần nhấp chuột phải và phần mềm và chọn Thêm Mới để cài đặt một cảnh báo mới. Hãy chắc chắc bạn chọn Mail trong mục Thực Hiện:

6