Live Support Centre

Hỗ Trợ

Cài Đặt Lại Dữ Liệu Biểu Đồ MT4 Của Bạn

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Sau khi mở phần mềm giao dịch MT4 của bạn đôi khi sẽ xuất hiện khoảng cách (gap) tên biểu đồ. Nếu đơn giản làm sạch biểu đổ mà không hiệu quả thì bạn cần phải xem xét cài lại dữ liệu biểu đồ trên phần mềm MT4 của bạn bằng tay.

Đầu tiên, bạn cần phải vào mục công cụ trên phần mềm và chọn Trung Tâm Lịch Sử.

Resetting Your MT4 Chart Data

Sau đó bạn được yêu cầu chọn cặp tiền và khung thời gian mà bạn cần phải cài đặt lại.

Resetting Your MT4 Chart Data

Chọn Tất Cả dữ liệu và nhấp vào Xóa hai lần (để chọn tất cả- nhấp vào dòng đầu tiên, giữ nút SHIFT và kéo xuống phía dưới để chọn dữ liệu cuối nhất trong khi vẫn giữa nút SHIFT).

Resetting Your MT4 Chart Data

Tiếp theo đóng Trung Tâm Lịch Sử và chọn (trong ví dụ này) là biểu đồ 1 phút cặp EURUSD.

Resetting Your MT4 Chart Data

Như bạn thấy, biểu đồ bây giờ là trống và không của lịch sử dữ liệu nữa. Nếu việc này chấm dứt tình trạng “Chờ Cập Nhật” trên màn hình, bạn hãy thay đổi khung thời gian trên biểu đồ và sau đó chuyển qua lại biểu đồ 1 phút. 

Resetting Your MT4 Chart Data

Biểu đồ của bạn sẽ phục hồi lại dữ liệu mới, xóa bỏ các khoảng trống trong lịch sử giá của bạn và biểu đồ sẽ được cập nhật mới nhất.