Live Support Centre

Hỗ Trợ

Đổi Mật Khẩu Của Bạn Trên Phần Mềm MT4

Đăng ngày: 02 October 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Khu Vực Khách Hàng là nơi duy nhất bạn có thể đổi mật khẩu MT4, bạn cũng có thể đổi mật khẩu trên phần mềm MT4.

1. Sau khi đăng nhập trên phần mềm Metatrader 4, vui lòng tìm mục Công Cụ và nhấp chọn Tùy Chọn:

Change Your MT4 Password Within the Platform

2. Từ cửa sổ Tùy Chọn bạn cần chọn mục Server (máy chủ) để vào chi tiết tài khoản sau đó chọn Thay Đổi:

Change Your MT4 Password Within the Platform

3. Sau khi của sổ thay đổi mật khẩu hiện lên, bạn cần điền vào mật khẩu hiện tại cũng như xác nhận mật khẩu mới hai lần:

Change Your MT4 Password Within the Platform

Bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu xem bằng cách tương tự như vậy. Chọn OK để xác nhận việc thay đổi.