Live Support Centre

Hỗ Trợ

Đăng Nhập Trên Phần Mềm MT4 Của Bạn

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Để bắt đầu giao dịch trên tài khoản MT4 của bạn, bạn cần phải đăng nhập trên phần mềm MT4. Bạn trước tiên cần phải mở phần mềm lên, chọn Tập Tin ở gốc trên phái trên tay trái và chọn Đăng Nhập.

Logging into your MT4 platform

Vui lòng tham khảo email mở tài khoản của bạn để nhập thông tình tài khoản thực của bạn.

Số tài khoản của bạn sẽ xác nhận máy chủ hay gõ vào phần mềm.

Nếu như thông tin mà bạn nhập vào là chính xác. Bạn bắt đầu đăng nhập vào phần mềm MT4 và bạn sẽ thấy con số hiện lên bên gốc phải phía dưới. Còn không nó sẽ hiện lỗi như “Tài Khoản Không Hợp Lệ” hoặc “Không Có Kết Nối”, vui lòng tham khảo khu vực Các Lỗi Thông Thường.