Live Support Centre

Hỗ Trợ

Thông Báo Bằng Điện Thoại Trên MT4

Đăng ngày: 02 October 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Là một nhà đầu tư không phải lúc nào bạn cũng sẵn có trên phần mềm giao dịch của bạn. Để giữ cho bạn luôn cập nhật thị trường bạn có thể kết nối thông báo bằng điện thoại trên MT4 giúp bạn có thể được cảnh báo thông qua phần mềm trên điện thoại của bạn khi thị trường có sự thay đổi hay giá chạm đến một mức nào đấy. ... tiếp tục đọc...

Email thông báo trên MT4

Đăng ngày: 02 October 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Bạn là nhà đầu tư nhưng không phải lúc nào cũng luôn mở phần mềm giao dịch của bạn. Để giúp bạn luôn cập nhật giá cả thị trường bạn có thể kết nối với email cảnh báo và bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi có sự thay đổi trên thị trường hoặc mức giá chạm đến một mức nhất định nào đó. ... tiếp tục đọc...

Đổi Mật Khẩu Của Bạn Trên Phần Mềm MT4

Đăng ngày: 02 October 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Khu Vực Khách Hàng là nơi duy nhất bạn có thể đổi mật khẩu MT4, bạn cũng có thể đổi mật khẩu trên phần mềm MT4. ... tiếp tục đọc...

Cài Đặt EA Giao Dịch Một Cú Nhấp Chuột

Đăng ngày: 02 September 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Với phiên bản mới nhất của phần mềm Metatrader 4, sẽ có một vài thay đổi cho việc làm thế nào để cài đặt EA Giao Dịch Một Cú Nhấp Chuột vào máy tính của bạn. Vui lòng làm theo các bước sau để cài EA chạy trên phần mềm của bạn. ... tiếp tục đọc...

Cài Đặt Các Công Cụ và Giao Dịch Tự Động

Đăng ngày: 04 August 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Tính năng dễ dàng cài đặt các công cụ và giao dịch tự động trên Metatrader 4 là một trong những lý do tại sao phần mềm này trở nên phổ biến. Metatrader đồng thời cũng đi kèm với giao dịch tự động và sang tạo công cụ của riêng nó, Metaeditor. Metaeditor có thể được sử dụng để tạo các công cụ và EA của riêng bạn cũng như điều chính các tập tin hiện hành. ... tiếp tục đọc...

Các Lỗi Thông Thường

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Trong phần mềm Metatrader 4, nếu một điều gì đó không đúng hoặc không hợp lệ thì sẽ xuất hiện lỗi. Các lỗi thông thường sẽ xuất hiện ngay phía dưới gốc bên tay phải phần mềm MT4 của bạn: ... tiếp tục đọc...

Cài Đặt Lại Dữ Liệu Biểu Đồ MT4 Của Bạn

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Sau khi mở phần mềm giao dịch MT4 của bạn đôi khi sẽ xuất hiện khoảng cách (gap) tên biểu đồ. Nếu đơn giản làm sạch biểu đổ mà không hiệu quả thì bạn cần phải xem xét cài lại dữ liệu biểu đồ trên phần mềm MT4 của bạn bằng tay. ... tiếp tục đọc...

Mở hai phần mềm MT4 Cùng Lúc

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Thường do mặc định bạn không thể mở hơn một phần mềm Metratrader cùng lúc. Từ quy trình cài đặt có một cách để mở hai phần mềm MT4 cùng một lúc. Để thực hiện việc này trên máy tính của bạn, bạn cần phải cài đặt một phần mềm thay thế thứ hai nhưng khác đường dẫn trên máy tính/VPS của bạn. ... tiếp tục đọc...

Lịch Sử Giao Dịch Với Metatrader 4

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Lịch sử tài khoản của bạn được lưu trên máy chủ khi trạng thái lệnh của bạn được tất toán. Bạn có thể vào và xem lịch sử giao dịch của bạn thể hiện trên phần mềm trong trường hợp cần khai báo thuế hoặc xem hiệu quả kinh doanh. Sau khi bạn đăng đăng nhập, vui lòng chọn mục Lịch sử giao dịch trên phần mềm- được tìm thấy phía trái bên dưới phần mềm MT4 của bạn: ... tiếp tục đọc...

Tạo một Mật Khẩu Phụ

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: MetaTrader 4

Một mật khẩu phụ có thể được tạo ra nhầm cho phép một nhà đầu tư cung cấp chi tiết đăng nhập của họ cho nhà đầu tư khác nhầm mục đích xem lịch sử giao dịch của họ. ... tiếp tục đọc...

Đang tải