Live Support Centre

Hỗ Trợ

Yêu Cầu Tài Khoản Giao Dịch Phụ Của Bạn

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Yêu cầu tài khoản giao dịch phụ của bạn có thể được thực hiện thông qua khu vực khách hàng an toàn trên website của Pepperstone. Các tài khoản giao dịch phụ được yêu cầu là do nhà đầu tư mong muốn sử dụng một phần mềm mới hay bắt đầu tài khoản mới hay tiền tệ tài khoản mới.

Sau khi bạn đăng nhập thì nhấp vào mục Tài Khoản Của Tôi ngay phía bên tay trái. Bạn sẽ thấy một nút màu xanh “Yêu Cầu Tài Khoản Mới”. Vui lòng xem hình ảnh phía dưới:

Nhấp vào nút Yêu Cầu Tài Khoản Mới này. Sau đó bạn điền các thông tin vào mẫu cho tài khoản mà bạn cần tạo. Bạn cũng cần chọn loại tài khoản mà bạn muốn (Standard, Raror hay Tài Khoản Islamic) cũng như loại tiền tệ tài khoản của bạn, đòn bẩy và một Nhà Môi GIới Giới Thiệu nếu có. Vui lòng chắc chắc rằng loại tiền tệ tài khoản được chọn chính xác vì việc này dễ không thay đổi được sau khi tài khoản đã được tạo.

Sau khi đã hoàn tất mãu đăng ký trực tuyến, Bộ Phận Văn Phòng sẽ nhận được yêu cầu và bắt đầu duyệt tài khoản mới. Trong khi đó một số tài khoản Tạm Thời sẽ được lưu trữ trong danh sách các tài khoản. Một khi tài khoản của bạn được tạo và kích hoạt thì bạn sẽ nhận được một email với chi tiết đăng nhập và bạn đã hoàn tất việc yêu cầu tài khoản giao dịch phụ- và bạn có thể bắt đầu nộp tiền và giao dịch.

Request Additional