Live Support Centre

Hỗ Trợ

Thiết Lập Lại Mật Khẩu Tài Khoản Giao Dịch Của Bạn

Đăng ngày: 18 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Thiết lập lại mật khẩu tài khoản giao dịch của bạn có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng từ khu vực khách hàng an toàn Pepperstone. Điều này giúp bạn có thể thay đổi mật khẩu mặc định đã được cung cấp ngay khi bạn mở tài khoản giao dịch và giúp bạn có thể dễ nhớ hơn.

Trên trang Tài Khoản, tất cả tài khoản giao dịch của bạn sẽ được liệt kê và bạn có thể chọn biểu tường “Răng Cưa” mà đen để thiết lập. Nhấp vào biểu tượng Răng Cưa này.

Resetting your Trading Account password

Hai cách để hiện lên- chọn Thay Đổi Mật Khảu Tài Khoản Giao Dịch:

Resetting your Trading Account password

Ở trang kế tiếp, bạn được yêu cầu nhập vào mật khẩu tài khoản giao dịch mới. Lưu ý rằng bạn không yêu cầu mật khẩu trước đó để cài một mật khẩu mới- được đăng nhập vào khu vực khách hàng an toàn đã được xác nhận danh tính của bạn.

Resetting your Trading Account password

Thiết lập lại mật khẩu mới của bạn sẽ không đăng xuất bạn ra khỏi phần mềm, tuy nhiên nếu bạn đóng chương trình lại hay mất kết nối thì bạn cần phải đăng nhập lại bằng cách sử dụng mật khẩu mới để tiếp tục kinh doanh.

Bạn cũng có thể để cho phần mềm MT4 nhớ mật khẩu của bạn bằng cách chọn vào ô “ Lưu thông tin tài khoản” ở trên cửa sổ đăng nhập. Trên phần mềm cTrader nó sẽ hiện lên là “Ghi nhớ mật khẩu” ở trong cửa số đăng nhập/tài khoản. Sau đó bạn không cần phải nhập mật khẩu của bạn nữa.