Live Support Centre

Hỗ Trợ

Thiết Lập Lại Đăng Nhập Khu Vực Khách Hàng An Toàn Của Bạn

Đăng ngày: 18 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Nếu bạn làm thất lạc thông tin đăng nhập khu vực khách hàng an toàn của bạn, có một cách để thiết lập lại trên Trang Đăng Nhập.

Resetting your Secure Client Area login

Bằng cách chọn đường dẫn “Quên Mật Khẩu”, bạn được yêu cầu nhập vào địa chỉ email đã đăng ký và một email xác nhận thiết lập lại sẽ được gửi vào hộp thư của bạn chỉ trong vài giây. Vui lòng làm theo các bước trong email để thiết lập lại cái chi tiết của bạn. Nếu bạn vẫn chưa đăng nhập lại được, vui lòng liên hệ support@pepperstone.com từ địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn.

Mật khẩu của bạn giành cho khu vực khách hàng an toàn có thể được thay đổi trong khi bạn đăng nhập. Để làm việc này, đơn giản bạn chỉ cần chọn Hồ Sơ Của Tôi phía bên tay trái màn hình và chọn Đổi Mật Khẩu.

Resetting your Secure Client Area login