Live Support Centre

Hỗ Trợ

Thay Đổi Đoàn Bẩy Giao Dịch Tài Khoản Của Bạn

Đăng ngày: 18 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Thay đổi đòn bẩy tài khoản giao dịch của bạn là một công cụ mạnh mẽ và có thể được thay đổi nhiều lần theo thời gian dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. Việc thay đổi đòn bẩy tài khoản sẽ ảnh hưởng đến khối lượng ký quỹ được yêu cầu để giữ một trạng thái lệnh nhất định. Để thay đổi đòn bẩy tài khoản, bạn có thể thao tác trên khu vực khách hàng an toàn. Bạn có thể thay đổi nhanh chóng và dễ dàng đòn bẩy từ 1:1 đến 1:400, việc thay đổi này sẽ được áp dụng chỉ trong 1 ngày làm việc.

Sau khi đăng nhập, nhấn vào biểu tượng răng cưa nhỏ dưới mục Cài Đặt cho tài khoản mà bạn muốn thay đổi đòn bẩy. Sau đó nhấn chọn: “Thay Đổi Đòn Bẩy Tài Khoản”.

Việc này sẽ dẫn bạn đến mẫu yêu cầu thay đổi đòn bẩy để bạn có thể chọn tài khoản cũng như đòn bẩy theo ý muốn.

leverage change

Sau khi hoàn tất yêu cầu. Đội ngũ hỗ trợ sẽ nhận yêu cầu thay đổi đòn bẩy của bạn là tiến hành duyệt.

Sau đó bạn sẽ được gửi một email mà bạn đã đăng ký thông báo về việc thay đổi đòn bẩy. Cuối cùng bạn có thể sử dụng đòn bẩy mới như đã yêu cầu.

Vui lòng chú ý rằng, việc thay đổi đòn bẩy không thực hiện ngay lập tức mà cần có thời gian để được duyệt.