Live Support Centre

Hỗ Trợ

Chuyển Ngân Quỹ Giữa Các Tài Khoản Giao Dịch

Đăng ngày: 18 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Khi bạn có hơn một tài khoản giao dịch trong khu vực khách hàng cá nhân của bạn và bạn muốn chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của bạn. Chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch với Pepperstone là một quy trình ngay lập tức. 

Bạn cần phải điền vào Mẫu Tài Khoản, khối lượng bạn dự định chuyển tiền và Đến Tài Khoản. Sau khi đã hoàn tất tất cả yêu cầu, nút “Lấy Tỷ Giá” sẽ hiện lên màu vàng và có thể được chọn. Lấy Tỷ Giá sẽ cho bạn thấy tỷ giá mà tiền của bạn có thể được chuyển đổi nếu bạn có tài khoản với loại tiền tệ khác. Nếu các tài khoản của bạn có cùng loại tiền tệ, việc chuyển tiền sẽ được chuyển đổi theo tỉ giá 1:1.

Transfer1

Sau chi chọn mục “Lấy Tỷ Giá”, tý giá đồng tiền chuyển đổi sẽ xuất hiện và sẵn sàng cho bạn xác nhận trong vòng 30 giây. Nếu bạn không xác nhận việc chuyển tiền trong khoảng thời gian này thì bạn cần phải yêu cầu tỷ giá thêm một lần nữa.

Transfer2

Sau khi nút “Xác Nhận Chuyển Tiền” được chọn, tiền của bạn sẽ được chuyển ngay lập tức. Chuyển tiền giữa Các Tài Khoản Giao Dịch có thể rất quan trọng nếu bạn giao dịch đồng thời nhiều chiến lược giao dịch.