Live Support Centre

Hỗ Trợ

Phương Thức Ký Quỹ

Đăng ngày: 30 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

Bạn sẽ thấy một danh sách các phương thức ký quỹ sẵn có bao gồm mức phí theo dưới đây:

Thẻ Tín Dụng/ Thẻ Ghi Nợ

> Thời gian nộp tiền: Ngay lập tức, truy cập 24h
> Phí: Ngân hàng Quốc Doanh Úc (NAB) thu phí 1.8% cho đồng AUD và 3% cho tất cả loại tiền khác.
> Loại tiền tệ được chấp nhận: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, NZD, SGD
> Thẻ được chấp nhận: Visa, MasterCard và Thẻ Visa Debit

Nhấn Vào Đây để tìm hiểu thêm thông tin.

Neteller

> Thời gian nộp tiền: Ngay lập tức, truy cập 24h
> Loại tiền tệ được chấp nhận: JPY, AUD, GBP, EUR
> Phí: 3%

Nhấn Vào Đây để tìm hiểu thêm thông tin.

China Union Pay (uPOP or CUP)

> Thời gian nộp tiền: Ngay lập tức (tối đa 15 phút)
> Liên hệ Amy/ Liên quan đến vấn đề chuyển đổi Phí Tài Khoản.
> Loại tiền tệ được chấp nhận: AUD, EUR, CHF, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD

Nhấn Vào Đây để tìm hiểu thêm thông tin.

Chuyển tiền ngân hàng / TT / Chuyển tiền điện tính

> Thời gian ký quỹ: 12 – 48h
> Loại tiền tệ được chấp nhận: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, NZD, CHF, SGD, HKD
> Phí: Pepperstone không thu phí tuy nhiên có thể sẽ có một mức phí chuyển tiền quốc tế được thu bởi ngân hàng trung gian.

Nhấn Vào Đây để tìm hiểu thêm thông tin.

Chuyển từ Nhà Môi Giới sang Nhà Môi Giới

> Thơi gian nộp tiền: 24 – 72h
> Loại tiền tệ được chấp nhận: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, CHF, SGD
> Nhà môi giới sẵn có: Alpari UK, IBFX Australia, FXCM, Forex.com, Oanda, FXDD
> Phí: Pepperstone không thu phí tuy nhiên có thể sẽ có một mức phí chuyển tiền quốc tế được thu bởi ngân hàng trung gian

Nhấn Vào Đây để tìm hiểu thêm thông tin.

BPAY

> Thời gian nộp tiền: 12 – 24h
> Loại tiền tệ được chấp nhận: AUD
> Phí: Không Có.

Nhấn Vào Đây để tìm hiểu thêm thông tin.

POLi-Pay

> Loại tiền tệ được chấp nhận: AUD
> Thời gian nộp tiền: Ngay lập tức
> Phí: Không Có

Nhấn Vào Đây để tìm hiểu thêm thông tin.

Chuyển tiền ngân hàng địa phương (qua ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ)

> Loại tiền tệ được chấp nhận: JPY
> Thời gian nộp tiền: 12 – 24h
> Phí: 15 AUD hay tương đương đối với ký quỹ thấp hơn 50,001 JPY, nếu trên sẽ được miễn phí.

Fasapay

> Thời gian nộp tiền: ngay lập tức, luôn sẵn có 24/7
> Phí: Không Có

Nhấn Vào Đây để tìm hiểu thêm thông tin.

WebMoney

> Thời gian nộp tiền: Ngay lập tức, 24/7
> Phí: 4.5%

Skrill

> Thời gian nộp tiền: Ngay lập tức, 24/7
> Phí: 3%

Nhấn Vào Đây để tìm hiểu thêm thông tin.

Qiwi

> Thời gian nộp tiền: Ngay lập tức, 24/7
> Phí: 3%