Live Support Centre

Hỗ Trợ

Kỹ Quỹ thông qua Thẻ Tín Dụng

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

Để bắt đầu ký quỹ thông qua thẻ tín dụng, bạn cần phải đăng nhập trên khu vực khách hàng an toàn. Sau khi đăng nhập, chọn ký quỹ tài khoản và chọn Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ. Bạn sẽ thấy trang kế tiếp.

Funding via a Credit Card

Nếu như thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn vẫn chưa được duyệt để ký quỹ, bạn cần phải chọn nút: “Thêm thẻ tín dụng mới”. Trang kế tiếp sẽ yêu cầu bạn cung cấp nội dung thẻ tín dụng trước khi thẻ bạn có thể được sử dụng thẻ để ký quỹ:

Funding via a Credit Card

Nếu bạn đang tìm cách để tải lên hình ảnh, vui lòng chọn “Tại sao tôi phải làm việc này?”

Vui lòng liên hệ accounts@pepperstone.com trong trường hợp bạn không thể tải thẻ của bạn lên vì bất kỳ lý do gì.

Sau khi được duyệt, ký quỹ thông qua Thẻ tín dụng trở về sau sẽ là một quá trình ngay lập tức. Nếu bạn muốn sử dụng một thẻ tín dụng khác, ban cần phải lập lại quy trình tương tự để thẻ bạn được duyệt để ký quỹ. Đồng thời bạn cũng cần phải lập lại quy trình này nếu như thẻ tín dụng của bạn hết hạn.