Live Support Centre

Hỗ Trợ

Ký Quỹ Tài Khoản Pepperstone Của Bạn Với China Union Pay

Đăng ngày: 27 August 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

China Union Pay (uPOP) là một hiệp hội thẻ ngân hàng có trụ sở đặt tại Trung Quốc với hơn 3 tỉ thẻ đã phát hành cho khách hàng. uPOP là một cách nhanh chóng và dễ dàng để ký quỹ tài khoản của bạn với nhiều loại tiền tệ.

  • Thời gian duyệt: dưới 15 phút.
  • Loại tiền được chấp nhận: AUD, EUR, CHF, GBP, JPY, NZD, SGD, USD and HKD.
  • Phí: không có phí giành cho ký quỹ bằng uPOP, nhưng ký quỹ phải được chuyển từ RMB sang USD.