Live Support Centre

Hỗ Trợ

Ký Quỹ Tài Khoản Pepperstone Của Bạn với BPAY

Đăng ngày: 27 August 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

BPAY là một phương thức an toàn và phổ biển để chuyển ngân quỹ đến người nhận đã được đăng ký chẳng hạn như Pepperstone. BPay là một hệ thống thanh toán hóa đơn sẵn có giành cho khách hàng Úc và có thể truy cập thông qua tài khoản ngân hàng trực tuyến của bạn.

  • Thời gian duyệt: 12-24h
  • Loại tiền được chấp nhận: AUD.
  • Phí: Không