Live Support Centre

Hỗ Trợ

Ký Quỹ Tài Khoản Pepperstone Của Bạn Bằng POLi-Pay

Đăng ngày: 27 August 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

POLi-Pay là một hệ thống thanh toán trực tuyến cho phép bạn có thể giao dịch trực tuyến ngay lập tức, tương tự như thẻ tín dụng nhưng không cần thẻ. POLi chỉ giành duy nhất cho khách hàng tại Úc.

  • Thời gian duyệt: Ngay lập tức, 24h ngày.
  • Loại tiền tệ được chấp nhận: AUD.
  • Phí: Không.