Live Support Centre

Hỗ Trợ

Ký Quỹ Tài Khoản Pepperstone Của Bạn Bằng FasaPay

Đăng ngày: 27 August 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

FasaPay là một hệ thống thanh toán trực tuyến được phát triển cho phép ký quỹ nhanh chóng và an toàn. Tất cả khoản thanh toán được mã hóa mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu của bạn trong suốt thời gian chuyển tiền.

  • Thời gian duyệt: Ngay lập tức, 24h ngày
  • Các loại tiền tệ được chấp nhận: USD.
  • Phí: Không.