Live Support Centre

Hỗ Trợ

Ký Quỹ Tài Khoản Pepperstone Bằng PayPal

Đăng ngày: 10 September 2015 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

PayPal được công nhận quốc tế là một hình thức chuyển tiền an toàn và thuận tiện. Cung cấp việc thanh toán linh hoạt thông qua thẻ và tài khoản ngân hàng thông qua giao diện Paypal, hệ thống thanh toán tiện lợi này có thể được thực hiện chỉ bằng vài bước trực tuyến đơn giản.

Bạn có thể thấy các bước cần thiết để mở tài khoản PayPal dưới đây. Quy trình này rất nhanh chóng và chỉ mất khoản 5 phút thực hiện.

1. Sử dụng trình duyệt internet, truy cập https://www.paypal.com

2.    Nhấp vào Đăng Ký trên website PayPal

3.    Chọn tùy chọn tài khoản Cá Nhân PayPal

4.    Hoàn tất đăng ký tài khoản Cá Nhân bằng cách chọn quốc gia của bạn, nhập vào địa chỉ email và tạo một mật khẩu. Mã an toàn sẽ xuất hiện và yêu cầu nhập vào “mã”. Nhấp vào Đăng Ký Ngay sau khi bạn đã nhập các chi tiết.

PayPal Signup For Pepperstone Step 1

5.     Vì PayPal là hệ thống thanh toán an toàn nên bạn được yêu cầu cung cấp chi tiết hóa đơn bao gồm tên và địa chỉ của bạn. Mã an toàn sẽ hiện lên và được yêu cầu nhập vào “mã”. Nhấp vào Đồng Ý và Tạo Tài Khoản khi bạn đã sẵn sàng.

PayPal Signup For Pepperstone Step 2

6.    Bước kế tiếp là liên kết thẻ hay tài khoản của bạn với tài khoản Paypal. Nhập vào chi tiết Thẻ Ghi Nợ hoặc Thẻ Tín Dụng của bạn vào mục yêu cầu hay nhấp vào Liên Kết tài khoản ngân hàng để kích hoạt thanh toán thông qua tài khoản đã đăng ký của bạn.

PayPal Signup For Pepperstone Step 3

PayPal Signup For Pepperstone Step 4

7.    Sau khi bạn đã liên kết thẻ hay tài khoản ngân hàng, bạn cần phải hoàn tất các bước yêu cầu để ký quỹ vào Tài Khoản Giao Dịch Pepperstone thông qua PayPal. Bạn có thể đăng nhập vào Khu Vực Khách Hàng An Toàn Pepperstone và chọn ký quỹ bằng PayPal.

8.    Sau khi bạn chọn ký quỹ bằng PayPal, chọn tài khoản mà bạn muốn kỹ quỹ, nhập vào số lượng bạn cần ký quỹ và nhấp vào Ký Quỹ Ngay.

9.    Xem lại Xác Nhận Thanh Toán và nhấp Ký Quỹ Ngay

10.  Bạn sẽ được chuyển vào trang ký quỹ Pepperstone PayPal. Nhấp vào Thanh Toán Ngay, thẻ tín dụng hay ghi nợ của bạn sẽ được sử dụng thanh toán tự động. Nếu bạn liên kết tài khoản ngân hàng với Paypal, bạn có thể sử dụng số tiền mà đã ký quỹ vào tài khoản PayPal trước để để thực hiện kỹ quỹ vào tài khoản của bạn.

PayPal Signup For Pepperstone Step 5

11.    Ký quỹ PayPal sẽ tự động được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn và được cập nhật ngay lập tức vào phần mềm MetaTrader 4 hay cTrader của bạn.