Live Support Centre

Hỗ Trợ

Ký Quỹ Tài Khoản Của Bạn Bằng Neteller

Đăng ngày: 27 August 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

Neteller là một hệ thống thanh toán tiền điện tử và bạn có thể ký quỹ vào tài khoản Pepperstone bằng Neteller ngay lập tức, 24h ngày. Neteller được sử dụng bởi khách hàng hơn 180 quốc gia và luôn sẵn có để chuyển tiền cho các loại tiền tệ chính.

  • Thời gian duyệt: Ngay lập tức, 24h ngày
  • Các loại tiền tệ được chấp nhận: JPY, AUD, GBP, USD and EUR
  • Phí: 3%

Sẽ có hạn mức ngày cho tài khoản Neteller, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây. Để thay đổi hạn mức ngày của bạn, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng Neteller.