Live Support Centre

Hỗ Trợ

Ký Quỹ Tài Khoản Của Bạn Bằng Chuyển Khoản Ngân Hàng

Đăng ngày: 27 August 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

Chuyển khoản ngân hàng là một một cách đơn giản để ký quỹ từ tài khoản ngân hàng của bạn đến tài khoản ủy thác khác hàng của chúng tôi. Chuyển khoản ngân hàng luôn sẵn có cho tất cả loại tiền tệ. Chuyển khoản trong nội địa Úc thường được duyệt trong một ngày làm việc, chuyển khoản quốc tế thường lâu hơn- có khi từ 2-3 ngày làm việc.

  • Thời gian: 12-72h.
  • Loại tiền được chấp nhận: AUD, EUR, CHF, GBP, JPY, NZD, SGD, USD and HKD.
  • Phí: Pepperstone không thu bất kể phí nào đối với chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên chú ý rằng ngân hàng của bạn sẽ thu phí giao dịch và cách tốt nhất là luôn kiểm tra với ngân hàng của bạn trước.

Để ký quỹ tài khoản của bạn bằng chuyển khoản ngân hàng, bạn cần phải tìm đúng tài khoản ngân hàng cho loại tiền mà bạn đang cần ký quỹ. Bạn có thể làm việc này thông qua Khu Vực Khách Hàng An Toàn trên website của chúng tôi. Từ bảng theo hướng tay trái của trang, chọn Ký Quỹ. Bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn ký quỹ - Chọn Chuyển Tiền Ngân Hàng.

Vui lòng chọn đúng loại tiền ký quỹ được hiển thị trên mục tiền tệ- cung cấp cho bạn các chi tiết cần thiết để ký quỹ tài khoản của bạn. Vui lòng chú ý rắng điều đó rất quan trọng để ký quỹ đúng loại tài khoản ủy thác, trong trường hợp loại tiền ký quỹ không hợp lệ sẽ không được chấp nhận.