Live Support Centre

Hỗ Trợ

Hoàn Tất Mẫu Rút Tiền Trực Tuyến

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Ký Quỹ và Rút Tiền

Để hoàn tất mẫu rút tiền tài khoản của bạn, bạn cần phải hòan tất mẫu rút tiền trên Khu Vực Khách Hàng An Toàn.

Khu vực này nằm ở phía trên góc tay trái của khu vực khách hàng phía dưới đường dẫn Ký Quỹ.

Completing the Online Withdrawal Form

Mẫu rút tiền sẽ đặt vài câu hỏi trước tiên để xác định phương thức để bạn rút tiền.

Bạn cần chú ý rằng nếu bạn ký quỹ bằng thẻ tín dụng trong vòng 60 ngày, bạn sẽ được yêu cầu rút tiền về đúng thẻ mà bạn đã ký quỹ. Còn nếu bạn không ký quỹ qua thẻ tín dụng, bạn sẽ được cho qua màn hình mới. Nếu bạn rút tiền sau 60 ngày nộp tiền bằng thẻ tín dụng, bạn có thể rút tiền bằng chuyển tiền bằng điện tín (wire transfer).

Completing the Online Withdrawal Form

Sau khi hoàn tất các thông tin, một email xác nhận sẽ được gửi đến email đăng ký của bạn. Vui lòng kiểm tra kỹ chi tiết và đảm bảo rằng tất cả thông tin là đúng. Khi bạn thấy hài lòng với các nội dung đấy, vui lòng nhấn “Xác Nhận” để hoàn tất yêu cầu và thông báo cho Bộ Phận Kế Toán Pepperstone duyệt yêu cầu của bạn.

Vui lòng liên hệ support@pepperstone.com nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc gì.