Live Support Centre

Hỗ Trợ

Pepperstone cTrader Web – Giao Dịch Biểu Đồ

Đăng ngày: 03 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

 

Giao dịch biểu đồ là cách nhanh chóng và tiện lợi để theo dõi và quản lý các trạnh thái mở lệnh của bạn và lệnh treo. Để sử dụng giao dịch biểu đồ trước tiên bạn cần đảm bảo rằng các trạng thái lệnh và tùy chọn lệnh được chọn từ các tùy chọn xem biểu đồ.

 Pepperstone cTrader Web - Chart Trading

Khi bạn mở một trạng thái lệnh, dòng vị thế lệnh đó sẽ hiện ra ngay tại mức đặt lệnh tương ứng trên biểu đồ, duy chuyển con trỏ và nhấp vào dòng lệnh sẽ cho bạn thấy các thông tin thêm cho lệnh đó. Đầu tiên bạn sẽ thấy con số về khối lượng hay khối lượng mà bạn đang giao dịch và các mũi tên chỉ ra lệnh mua hay bán. Bạn cũng sẽ thấy được mức lời lỗ hiện tại tính theo pip, và tiếp theo mức lời lỗ thể hiện theo tiền tệ cơ sở của bạn.

 Pepperstone cTrader Web - Chart Trading

Các thanh TP và SL mà bạn thấy trực tiếp phía trên và dưới dòng lệnh là chốt lỗ và chốt lời của bạn và có thể thay đổi được bằng cách di chuyển nó. Để bổ sung chốt lời và chốt lỗ của bạn, chỉ cần nhấp vào phía bên tay trái của TP và SL và kéo lên hay xuống. Sau khi cài đặt xong, thanh SL và TP sẽ cho bạn thấy khả năng lời và lỗ theo pip và đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn. Đối với lệnh giới hạn và lệnh dừng bạn cũng có thể thay đổi điểm vào lệnh- bạn có thể di chuyển dòng lệnh lên hoặc xuống tới mức giá mới bạn mong muốn.

 Pepperstone cTrader Web - Chart Trading

Di chuyển con trỏ chuột ra sẽ ẩn tất cả thông tin trên dòng lệnh. Để giữ cho thông tin này lưu lại chỉ cần nhấp vào dòng lệnh và thông tin sẽ hiện ra rõ ràng dù di chuyển chuột xa ra. Nhấp vào và di chuyển trỏ lên dòng lệnh cũng làm nổi bật trạng thái lệnh tương ứng trong phần quan sát giao dịch, điều này cũng có hiệu lực tương tự bằng cách di chuyển con chuột của bạn vào vị trí lệnh trong phần quan sát giao dịch cũng làm nổi bật dòng lệnh trên biểu đồ. Để đóng dòng trạng thái lệnh hay lệnh giới hạn trên biểu đồ, chỉ cần nhấn chữ “x” trên trạng thái lệnh hay dòng lệnh.

Pepperstone cTrader Web - Chart Trading