Live Support Centre

Hỗ Trợ

Pepperston cTrader- Lệnh Dừng và Giới Hạn (Stop và Limit)

Đăng ngày: 17 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

 

Bạn có thể tạo lệnh Limit và Stop bằng cách mở cửa sổ New Order và chọn loại lệnh giao dịch của bạn.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders

Một cách nhanh chóng để đặt lệnh Limit và Stop là nhấp chuột phải trên biểu đồ cặp tiền mà bạn muốn giao dịch ở ngay điểm mà bạn cần, sau đó nhấp tùy chọn Bán hoặc Mua.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders

Tùy chọn lệnh Stop và Limit sẽ xuất hiện khi bạn nhấp vào biểu đồ và sẽ thay đổi phụ thuộc vào nơi mà bạn nhấp vào so với giá thị trường. Như vậy khi nhấp vào phía dưới mức giá giao ngay, như chúng ta thấy phía trên, sẽ thể hiện tùy chọn lệnh Giới hạn mua và lệnh dừng bán. Khi nhấp vào phía trên giá giao ngay sẽ thể hiện Lệnh giới hạn bán và lệnh dừng mua.

Chúng ta hãy thử và nhấp vào lệnh Giới hạn mua. Khi cửa sổ lệnh mở ra, loại lệnh mà bạn bấm sẽ được chọn cũng như cặp tiền chính xác, tỉ giá mà bạn bấm vào và khối lượng đặt lệnh gần đây nhất - bạn cũng có thể điều chỉnh thứ tự thông số lệnh nếu bạn đã đặt lệnh nhưng không chính xác như bạn mong muốn. Nếu bạn chọn cài đặt ngày đáo hạn, các lệnh limit và stop sẽ tự động hủy nếu như mức giá mà bạn chọn không được khớp ngay thời gian mà bạn cài đặt. Bạn cũng có thể thêm vào điểm dừng lỗ và chốt lời như phía dướ i- các giá trị sẽ tự động cập nhật cho bạn thấy mức chốt lời và chốt lỗ của bạn nếu mức chốt lời và lỗ này được khớp. Đầu tiên theo phần trăm Số Dư của bạn, và sau là theo pip và đồng tiền cơ sở của bạn.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders

Để xác nhận lệnh, nhấn mua hoặc bán. Để thay đổi lệnh, nhấn vào biểu tượng bánh răng trên dòng lệnh của bạn, nhấp chuột đôi vào dòng lệnh hay trong quan sát giao dịch trên biểu đồ hay nhấp chuột phải vào dòng lệnh và chọn bổ sung lệnh. Nhấn vào bổ sung để áp dụng thay đổi của bạn. Để hủy lệnh, bấm hủy từ màn hình bổ sung lệnh hay nhấp chuột phải trên dòng lệnh trên phần mềm giao dịch.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders