Live Support Centre

Hỗ Trợ

Giao Dịch Nhanh

Đăng ngày: 19 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

 

Giao Dịch Nhanh là cách nhanh nhất để đặt lệnh thị trường. Bạn cần hành động một cách nhanh chóng để đáp ứng với các điều kiện thị trường luôn thay đổi- Giao Dịch Nhanh được thiết kế để cho lệnh của bạn được mở với tốc độ bạn mong muốn cũng như đóng lệnh nhanh khi bạn cần thoát khỏi thị trường. Có hai cách để thực hiện Giao Dịch Nhanh.

Trên Thanh Ưa Thích:

1. Nhấp vào Thanh Ưa Thích (Preferences) và di chuyển con trỏ vào Thiết Lập Giao Dịch Nhanh.

menu

2. Bạn có thể chọn đặt lệnh thị trường được thực hiện bằng một cú nhấp chuột duy nhất hoặc nhấp đôi chuột hoặc cần xác nhận lại thông tin trước khi đặt lệnh.

Từ Thanh Cộng Cụ Liên Kết Nhanh:

1. Trên gốc phải phía trên phần mềm cTrader, bạn có thể chọn Giao Dịch Nhanh ưa thích của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng Thiết Lập Giao Dịch Nhanh.

quicktrade

2. Bạn có thể chọn lệnh thị trường được thực hiện bằng một cú nhấp chuột hoặc nhấp đôi chuột hoặc cần xác nhận thông tin trước khi đặt lệnh. Khi biểu tượng hiện lên có đánh dấu, các giao dịch sẽ thực hiện chỉ bằng một cú nhấp. Nếu biểu tượng hiện lên hai dấu thì các giao dịch yêu cầu hai cú nhấp chuột. Còn nếu có gạch chéo màu đỏ thì một màn hình xác nhận sẽ hiện lên trước khi lệnh thị trường được thực hiện.

3. Bạn có thể điều chỉnh Giao Dịch Nhanh ưa thích của bạn với biểu tượng phái bên tay trái. Tại đây bạn có thể chọn mức chốt lời và lỗ mặc định cho lệnh giao dịch của bạn.

quicktradeopt