Live Support Centre

Hỗ Trợ

Chụp Biểu Đồ Với Phần Mềm cTrader Pepperstone

Đăng ngày: 11 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Để chụp biểu đồ cTrader Pepperstone chỉ cần 4 bước đơn giản. Chụp biểu đồ là một cách chia sẻ biểu đồ hình ảnh hiện tại của bạn chỉ cần vài cú nhấp chuột.

 

Để Chụp một biểu đồ cTrader Pepperstone:

1. Tìm mục Chụp biểu đồ (Chartshot) trên thanh công cụ phía bên tay phải phần mềm và nhấp vào nó. Nó cho phép con trỏ chuột của bạn thực hiện chụp biểu đồ chỉ bằng một cú nhấp.

Chartshots with Pepperstone cTrader

2. Sau khi chọn xong, đơn giản di chuyển con chuột trên biểu đồ để tạo màn hình và nhấp vào- màn hình sẽ được chụp lại và mở trên một trình duyệt web, và/hoặc được lưu trên một thư mục- tùy thuộc vào cài đặt của Chụp biểu đồ.

3. Các cài đặt Chụp biểu đồ có thể được thay đổi trên thanh công cụ liên kêt nhanh chóng ở phía trên cTrader. Nhấp vào mục Cài đặt Chụp biểu đồ để mở thanh công cụ. 

Chartshots with Pepperstone cTrader

4. Trên thanh công cụ cài đặt, bạn có thể chọn nơi mà bạn muốn mở Chụp biểu đồ trên trình duyệt web, vào thư mục trực tiếp của bạn hoặc cả 2. Bạn cũng có thể truy cập vào một danh sách các hình ảnh trước đó cũng như cái tập tin chứ nó.